Najczęściej spotykane rodzaje opraw introligatorskich

Firmy świadczące usługi introligatorskie i poligraficzne mają w swojej ofercie wiele rodzajów opraw dla książek. Jeśli mamy do oprawienia jakieś dokumenty, udajemy się do punktu oferującego usługi poligraficzne i introligatorskie.

Do wyboru mamy jednak bardzo wiele rodzajów opraw, które można podzielić na trzy podstawowe typy: – oprawy proste – o małej i średniej wytrzymałości, przeznaczone do niedługiego użytkowania. Wśród nich wyróżniamy oprawy m.

in. zeszytowe, łączone lamówką lub klejone; – oprawy złożone – mają dużą wytrzymałość i używa się ich do oprawiania dokumentów przeznaczonych do długoletniego przechowywania.

Raczej rzadko są klejone, najczęściej opierają się na zastosowaniu łączenia nićmi; – oprawy specjalne – używa się ich do oprawiania kalendarzy, brulionów, notesów i druków akcydensowych takich jak np. paszporty.

Mają bardzo różne właściwości, często specyficzne. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj oprawy będzie najlepszy dla twoich dokumentów, najlepiej poprosić o pomoc pracownika firmy introligatorskiej.

Projektanci mody www.archivorthodoxy.org
kancelariafavitor.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.